MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret (İngilizce)

HAKKIMIZDA

Dış Ticaret programının amacı, günümüzün küresel piyasa ortamında tüm büyük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası ticaretin her alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan gümrük mevzuatı, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hâkim, ithalat-ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kuralları konularında eğitim almış ve pratik bilgilerle donatılmış elemanları yetiştirmektir. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında da bilgilendirilmekte ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Dış Ticaret Programı, özellikle son yıllarda giderek artan devletlerarası ekonomik ve ticari ilişkilerin ihtiyaç gösterdiği, personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük liman ve ticaret merkezlerinden biri olan İzmir şehrinin de ihtiyaçlarından yola çıkarak ve küreselleşmenin getirdiği ülkelerarası karşılıklı bağımlılığın ve giderek genişleyen ekonomik kapasitenin değerlendirilmesi zorunluluğunun da farkında olarak son derece önemli bir yere sahip olan dış ticaret eğitimini en iyi şekilde vermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize staj bağlamında son derece zengin olanaklar da sunulmaktadır.

Mezun öğrencilerimizin ithalat-ihracat şirketlerinde, işletmelerin dış ticaret bölümlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük ve nakliye firmalarında, uluslararası ekonomik kuruluşlardan çokuluslu firmalara kadar pek çok alanda çalışma olanağı elde edilmesi mümkündür. Gümrük müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları takdirde "B" karnesi alarak "Gümrük Müşavir Yardımcısı" unvanını alabilmektedirler İki yıllık bir eğitim sonrası, istenirse DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ya da diğer üniversitelerin özellikle işletme, lojistik yönetimi, uluslararası ticaret ve finans ya da ilgili 4 yıllık diğer programlarına geçiş yapılabilir.