VSP 237 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSP 237
Güz
2
2
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, adayların karar verme sürecini kolaylaştırmak ve etkilemek için ticari bilgiyi tanımlama, değerlendirme, yönetme ve sunma becerilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karar verme sürecinde ticari bilginin rolünü tanımlama ve değerlendirme yapılacaktır
  • Veri iletişim sistemlerini ve yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerini betimleme ve değerlendirme yapılacaktır
  • Proje geliştirme işi planlanacaktır
  • Proje yönetimi yazılımlarını kullanarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için proje geliştirme işi zamanlanacaktır
  • Yazılım uygulamaları sunum araçları kullanılacaktır
Tanımı Bu ders ile adaylar karar verme sürecinde bilginin rolünü anlayacak, veri iletişim sistemlerini ve diğer yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ndeki yenilikleri değerlendirecek, proje yönetimi için planlama ve kontrol araçlarını kullanacak, bulguları sunmak ve eylem önermek için yazılım uygulamaları sunum araçlarını kullanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karar verme sürecinin aşamaları: stratejik, taktiksel ve eylemsel SQA Materyalleri
2 Bilgi gereksinimleri: iç; dış; basılı materyal; elektronik SQA Materyalleri
3 Bilgi sistemleri; resmi; gayriresmi; işlevsel alanlarda; işlevsel alanların karşısında; merkezi; merkezi olmayan; dağıtılmış SQA Materyalleri
4 Bilgi yönetimi ve kullanımının tabii olduğu mevzuat SQA Materyalleri
5 Veri iletişim sistemleri: yerel alan ağları; geniş alan ağları; internet. SQA Materyalleri
6 Güvenlik; veri; gizlilik; fiziksel ulaşım SQA Materyalleri
7 Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri yenilikleri SQA Materyalleri
8 Proje geliştirmenin alt görevlerini oluşturma SQA Materyalleri
9 Her alt görevin süresini belirleme SQA Materyalleri
10 Proje ana noktalarının amacını oluşturma ve tanımlama SQA Materyalleri
11 Göreve bağlı ekleri oluşturma SQA Materyalleri
12 Verilen bir proje için gerekli olan kaynakları belirleme SQA Materyalleri
13 Öğrenci sunumları Powerpoint
14 Öğrenci Sunumları Powerpoint
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı SQA Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
91

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest