VSP 224 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Tahminleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSP 224
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, bir ticari örgütte Yönetim Muhasebe bilgisinin kullanımı hakkında bir anlayış sunmak için hazırlanmıştır. Maliyetlendirme, Bütçeleme, Fiyatlandırma ve yatırımlara bağlı olarak karar verme sürecinde size yardımcı olacak finansal teknikler hakkında temel bilgi ve beceri sahibi olacaksınız.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlk çıktıda, bir işletme raporu hazırlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Doğrudan ve dolaylı maliyetler; değişken ve sabit maliyetlerin nasıl sınıflandırıldığını göreceksiniz. İKinci olarak ise, bir örgütün işletme faaliyetleri ile genel giderleri dağıtma ve absorbe etme yöntemlerini öğreneceksiniz. Üçüncü olarak ise, kar belirlenmesi ile ilgili teknikleri göreceksiniz. Bu alanlar, sizlere bir örgütün işletme raporunu hazırlamak için gerekli olan yeterli bilgi ve anlayışı sağlamak için biraraya getirilecektir.
  • İkinci çıktıda ise, marjinal maliyetlendirme ve bunun kısa vadeli karar verme sürecinde ilgili verinin kullanımında uygulanması hakkında kavrayış kazanılmasına odaklanılacaktır. Farklı maliyetlendirme yöntemleri(Tam/Absorbe etme ya da marjinal) karşılaştırılacaktır. Değişen maliyetlerin ve ciro seviyelerinin(alternative eylem yöntemlerine bağlı olarak) toplam katkıya etkisini ölçmeniz teşvik edilecektir. Ayrıca, başa baş noktası ve istenen kar seviyesini sağlamak için gerekli olan kalemlerin sayısını nasıl hesaplayacağınız gösterilecektir.
  • Üçüncü çıktıda, resmi olarak değerlendirilmese de bir örgütün işlevsel bütçesini nasıl oluşturacağınız gösterilecektir. Bu bilgi size bütçelenmiş faaliyet ile gerçek faaliyet arasındaki farkı anlamada yardımcı olacaktır. Esnek bir bütçe oluşturma ve sonuç değişkenleri ve de bu değişkenlerin muhtemel nedenlerini belirlemenin nasıl yapıldığı gösterilecektir. Muhtemel değişkenleri hesaplamada geçerli olan mekanik gösterilecek olsa da, değişkenlerin hesaplanması için uygun bir hesap tablosu paketinin kullanılması uygun olacaktır.
  • Dördüncü çıktıda, uzun vadeli karar verme sürecine yardımcı olacak şekilde yatırım değerleme yöntemlerinin(hem geleneksel hem de iskontolu nakit akışı) uygulaması için gerekli becerileri kazanmış olacaksınız. Bu, normal değerleme metodlarının yanında proje seçimlerinde sınırlı fonların etkilerinin incelenmesini de içerecektir. Bir kez daha, Net Şimdiki değer faktörlerini hesaplamada uygun bir hesap tablosu paketinin kullanımı faydalı olacaktır. Vergilendirmenin etkileri analiz dışında tutulacaktır.
Tanımı Bir ürün, süreci ya da hizmeti maliyetlendirmek için bir işletme raporu hazırlamayı öğreneceksiniz. Ayrıca, örgütlerin karar verme süreçleri ile alternative maliyetlendirme metodları(Tam/absorbe etme ya da marjinal) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca, bütçelendirilmiş faaliyet ile gerçek faaliyeti karşılaştırmanın ve sonuç değişkenlerini analiz etmenin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Son olarak, bu ders sermaye yatırım projeleri ve potansiyel geri dönümü tahmin etmek için kullanılan temel yöntemleri işleyecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş SQA materyalleri
2 Maliyet Türleri SQA materyalleri
3 Genel giderin absorbe edilmesi, dağıtılması ve paylaştırılması SQA materyalleri
4 Kar yüzdesi ve marjin SQA materyalleri
5 İşletme Raporu SQA materyalleri
6 Marjinal maliyetlendirme SQA materyalleri
7 Bütçe bilgisini ve değişken analizlerini inceleme SQA materyalleri
8 Yatırım ve Proje değerleme yöntemlerini inceleme SQA materyalleri
9 İhracatçıları destekleyen örgütler SQA materyalleri
10 Esnek bütçe SQA materyalleri
11 Materyal ve işgücü SQA materyalleri
12 Genel giderler SQA materyalleri
13 Geri ödemeGeri dönümün Basit getiri oranı SQA materyalleri
14 İskontolu nakit akışı SQA materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı SQA materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
101

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest