VSP 118 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan ve Örgüt Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSP 118
Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders sizlerin, bugünün dinamik ve karmaşık iş dünyasında bir örgüt yönetimine dair farklı yaklaşımları kavramanız için hazırlanmıştır. İdari, ticari ya da yönetim pozisyonlarında çalışmak isteyenlere, güncel yönetim teorilerinin kavranmasını sağlayarak bunları örgütsel etkinliği değerlendirmek için kullanmalarını sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütlerin doğası açıklanacaktır
  • İşyerinde etkin olarak faaliyet göstermek için hem bireylerin hem de grupların motivasyonunu etkileyen unsurlar tanımlanacaktır
  • Yönetimin anlamını açıklama ve bu rolle bağlantılı temel faaliyetler tanımlanacaktır
  • İşyerinde insanları örgütlemek için kullanılan farklı yaklaşımlar tanımlanacaktır
Tanımı Örgütlerin doğası. Sistem teorisi: bir örgütün iç ve dış çevresi, Örgütsel kontrol stratejileri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgütlerin doğası SQA materyalleri
2 “Örgüt” teriminin tanımı Örgütsel hedefler, amaçlar ve politika SQA materyalleri
3 Sistem teorisi: bir örgütün iç ve dış çevresi SQA materyalleri
4 Örgütsel kontrol stratejileri SQA materyalleri
5 Motivasyonu etkileyen unsurlar SQA materyalleri
6 Motivasyon Temel içerik teorilerinin açıklanması SQA materyalleri
7 Temel süreç teorilerinin açıklanması. Performansı etkileyen bireysel farklılıklar SQA materyalleri
8 İş performansını arttırmak için kullanılabilecek çeşitli stratejiler. Takım çalışmasının anlamı ve önemi SQA materyalleri
9 Takım bütünlüğünü ve performansını etkileyen unsurlar SQA materyalleri
10 Yönetim ve faaliyetleri SQA materyalleri
11 Yönetimsel işin doğası Liderliğin anlamı ve önemi SQA materyalleri
12 Farklı yönetim stilleri Liderliğe temel yaklaşımlar Yönetimsel etkinliğin ölçütleri Delegasyon SQA materyalleri
13 İnsanları örgütleme yaklaşımları Otorite dahil olmak üzere ilişki türleri SQA materyalleri
14 Şirket yapıları Mekanik ve organik sistemler Faaliyet Gruplandırması. Kurmay hattı ve işlevsel ilişkiler Alternatif yapı yaklaşımları SQA materyalleri
15 Kültür belirleyicileri Muhtemel durum teorisi Örgütsel yapının esnekliği SQA materyalleri
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı SQA materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
1
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
44

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest