VSP 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Hukukuna Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSP 107
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adaylara, iş dünyasının tabi olduğu hukukun genel çerçevesi hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Bu derste, mahkemeler ve bunların İskoç hukuk sistemindeki yeri, bireyler ve şirketler arasındaki sözleşmesel ilişkiler ve farklı tipteki iş kollarının oluşumu incelenecektir. İş dünyasının tabi olduğu hukuki meseleler hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olması gereken adaylar için uygundur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukukun kaynakları ve İskoç hukuk sistemi incelenecektir
  • Sözleşme hukukunun tanımlanması ve açıklanması öğretilecektir
  • Ticari kurumların oluşturulması, yönetimi ve tasfiyesi incelenecektir
Tanımı İş Hukuku teorisi ve uygulamaları kapsanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukukun Kaynakları ve İskoç hukuk sistemi SQA Materyalleri
2 Hukukun kaynakları SQA Materyalleri
3 İskoç mahkeme sistemi SQA Materyalleri
4 Asliye mahkemeleri SQA Materyalleri
5 İskoç mahkeme sistemi: Cezai Takibat Dairesi SQA Materyalleri
6 Hukuk sistemindeki Hukuki personel SQA Materyalleri
7 Sözleşme hukukunun tanımlanması ve açıklanması SQA Materyalleri
8 Sözleşme nedir? Bir sözleşmenin temel unsurları SQA Materyalleri
9 Teklif ve kabulun kuralları SQA Materyalleri
10 Yanlış temsil, kanunsuzluk ve hata SQA Materyalleri
11 Kısıtlayıcı mukaveleler – ticaret tahdidinde sözleşmeler SQA Materyalleri
12 Ticari kurumların oluşumu, yönetimi ve tasfiyesi SQA Materyalleri
13 Bağımsız tüccarlar, ortaklıklar ve anonim kurumlar arasındaki yasal farklılıklar SQA Materyalleri
14 Anonim Perdesi Anonim ortaklık prosedürü SQA Materyalleri
15 Tasfiye SQA Materyalleri
16 Tasfiye SQA Materyalleri

 

Dersin Kitabı SQA Materyalleri - Higher National Unit Specification, General Information for Centres Unit title: Business Law: An Introduction, DE3E 34
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
73

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest