VITB 224 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik: Uygulamalar II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VITB 224
Bahar
1
4
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yükseköğrenim Diploma Programı’nın aşağıdaki amaçlarının aday tarafından başarıldığını kanıtlaması için hazırlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Program, iş konu ve problemlerinin öğrenci tarafından derinlemesine incelenmesini isteyecektir.
  • Organizasyona ve soruşturma becerilerinin gelişmesi. Program, iş konu ve problemlerinin öğrenci tarafından derinlemesine incelenmesini isteyecektir.
  • Gelecek kariyer ve profesyonel gelişim için temel oluşturma anlatılacaktır
  • Tercih ettikleri kariyer planına uygun olarak seçtikleri çeşitli uzmanlık alanlarında yetkinlik geliştirme işlenecektir
Tanımı İşlerine yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım benimseme ve iş ortamındaki değişikliklerin getirdiği zorluklara hızla cevap verebilme.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası İş Örgütleri SQA materyalleri
2 Uluslararası İş Örgütleri SQA materyalleri
3 Uluslararası İş Örgütleri SQA materyalleri
4 Ekonomi: Mikro ve Maktro Teori ve Uygulaması SQA materyalleri
5 Ekonomi: Mikro ve Maktro Teori ve Uygulaması SQA materyalleri
6 Ekonomi: Mikro ve Maktro Teori ve Uygulaması SQA materyalleri
7 Ekonomi: Dünya Ekonomisi SQA materyalleri
8 Ekonomi: Dünya Ekonomisi SQA materyalleri
9 Ekonomi: Dünya Ekonomisi SQA materyalleri
10 Finansal Raporlama ve Analiz SQA materyalleri
11 Finansal Raporlama ve Analiz SQA materyalleri
12 Finansal Raporlama ve Analiz SQA materyalleri
13 Uluslararası Kurumlar SQA materyalleri
14 Uluslararası Kurumlar SQA materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı SQA materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
30
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
1
30
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest