VITB 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Lojistik 1
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VITB 211
Güz
2
2
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adayların, lojistiğin bireysel unsurlarını tanımaları ve lojistiğin diğer şirket işlevlerini nasıl etkilediğini görmekle birlikte bunların etkin bir şekilde bir araya getirilmesinin şirket performansını nasıl arttırdığını anlaması için hazırlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik faaliyet bağlamında örgütlere sistem yaklaşımı açıklanacaktır
  • Rekabetçi lojistik ve dağıtım stratejisinin gerçekleştirilmesinde müşteri hizmetlerinin önemi değerlendirilecektir
  • Bir uluslararası lojistik ağının temel bileşenlerinin işleyişi tanımlanacaktır
Tanımı Bu ders temel iş faaliyetleri hakkında geçmiş bilgiye sahip adaylar için hazırlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası lojistik sistemlerinin unsurlarını anlama SQA materyalleri
2 Bir örgütün stratejik hedeflerine bağlı olarak bu unsurlar arasındaki ilişkiyi öğrenme SQA materyalleri
3 Lojistiğe sistem yaklaşımının uygulanmasının sebeplerini anlama SQA materyalleri
4 Örgütlere sistem yaklaşımı SQA materyalleri
5 Müşteri hizmetlerinin önemi SQA materyalleri
6 Temel bileşenlerin işleyişi SQA materyalleri
7 Sağlanan hizmet yelpazesi SQA materyalleri
8 İşe uygun müşteri hizmetleri unsurlarını tanımlama SQA materyalleri
9 Alıcı/tedarikçi ilişkilerine müşteri hizmetlerinin katkısını değerlendirme SQA materyalleri
10 Lojistik ve dağıtıma müşteri hizmetleri yaklaşımını açıklama SQA materyalleri
11 Lojistik endüstrisinin temel bileşenlerinin işleyişi SQA materyalleri
12 Ürün depolama SQA materyalleri
13 Stok yönetimi SQA materyalleri
14 Stok yönetimi SQA materyalleri
15 Paketleme ve Gönderme SQA materyalleri
16 Paketleme ve Gönderme SQA materyalleri

 

Dersin Kitabı SQA Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
91

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest