VITB 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İş Örgütleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VITB 203
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adayların uluslararası iş örgülerinin işlerini nasıl yürüttüğü konusunda bir anlayış kazanması için hazırlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • uluslararası genişlemeye yönelen örgütler için uygun yapılar değerlendirilecektir
  • uluslararası iş örgütlerinin üretim stratejilerini yürüttüğü süreçler incelenecektir
  • uluslararası iş örgütlerinin uluslararası pazarlama stratejileri incelenecektir
  • İnsan kaynaklarını uluslararası iş ortamına hazırlamak için uluslararası iş örgütlerinin kullandığı yöntemler tanımlanacaktır
  • uluslararası operasyonları yönetmek için kullanılan belli başlı finans stratejileri ve teknikleri açıklanacaktır
Tanımı Bu örgütleri yapılandırmak için kullanılan sistemler; entegre bir şekilde dünya çapında insan, üretim ve finans yönetiminin getirdiği sorunlarla birlikte bir örgütü, onun ürün ve hizmetlerini dünyadaki farklı pazarlarda yönetirken karşılaşılan zorluklar hakkında adayların bir kavrayış kazanması amaçlanmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası genişlemeye yeni başlayan işletmeler tarafından kullanılan uluslararası örgütsel yapılar SQA Materyelleri
2 İş doğasına bağlı olarak, uluslararası varlıkları artttıkça ortaya çıkan yapılar SQA Materyelleri
3 Temel yapısal değişkenlerin analizi SQA Materyelleri
4 Örgütsel süreçlerin rolünün değerlendirilmesi SQA Materyelleri
5 İş doğasına bağlı olarak, uluslararası varlıkları arttıkça ortaya çıkan yapıları tanımlama SQA Materyelleri
6 Uluslararası örgütsel tasarımları etkileyen uluslararası ve duş faktörler açısından temel yapısal değişkenleri kapsamlı bir şekilde analiz etme SQA Materyelleri
7 Üretim stratejisinde; araştırma, geliştirme ve yeniliğin rolü SQA Materyelleri
8 Yan üretim ve sözleşmeli tedarikçilerin kullanımı ile mal ve hizmet üretiminde önemli basamaklar SQA Materyelleri
9 Üretim stratejisinde uluslararası lojistiğin doğası ve önemi SQA Materyelleri
10 Uluslararası iş örgütleri tarafından kullanılan belli başlı üretim stratejileri SQA Materyelleri
11 Mal ve hizmetlerin uluslararası Pazar analizini yaparken kullanılan süreçler SQA Materyelleri
12 Bir uluslararası iş örgütünün yerel Pazar gerekliliklerine uymak için bir mal veya hizmetini değiştirme kararını etkileyen kriterler SQA Materyelleri
13 Ürünlerinin promosyonunu yapmak için uluslararası iş örgütlerinin kullandığı iletişim stratejileri SQA Materyelleri
14 Ürünlerinin promosyonunu yapmak için uluslararası iş örgütlerinin kullandığı iletişim stratejileri SQA Materyelleri
15 Uluslararası fiyatlandırma ve dağıtım stratejilerini etkileyen temel unsurlar SQA Materyelleri
16 Uluslararası fiyatlandırma ve dağıtım stratejilerini etkileyen temel unsurlar SQA Materyelleri

 

Dersin Kitabı SQA materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
97

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest