VITB 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uygulamaları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VITB 120
Bahar
1
4
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; birinci yıl öğrencilerinin uluslararası ticaret ve işletme uygulamaları ile ilgili aşağıdaki amaçlara uygun bilgi ve beceri seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.Şirketlerde başlangıç seviyesinde işverenler tarafından talep edilen yeterliliğe sahip olma, gerek yönetici pozisyonunda gerekse de ticari pozisyonlarda çalışacak olanlar için iş çevresinde meydana gelebilecek durumlarla ilgili gerekli analizleri yapıp tepkiler verebilecek bilgi ve yeteneğe ulaşmak,İş dünyasındaki değişimlere çabucak adapte olup bunlara karşı yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar sağlayarak işlerini yerine getirebilme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problem çözme konusunda temel bilgi gelişimine yardımcı olacaktır.
  • Entegrasyon ve problem çözme yeteneği verilecektir.
  • Ekonomik ve finansal konseptler üzerinde uygulama yapabilecektir.
Tanımı Bu ders ilk yarıyıl uygulanan derslerin genel bir değerlendirilmesi olarak çeşitli fonksiyonların bir arada işlendiği ve örnek olaylarla pekiştirildiği bir ders olarak uygulanmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüm 1: Entagrasyon ve problem çözme Örnek olay: Farklı iş disiplinlerinde tanımlama yapma ve bu alanlarda meydana gelen konular hakkında analizlerde bulunma.
2 Bölüm 1: Entagrasyon ve problem çözme Örnek olay: Farklı iş disiplinlerinde tanımlama yapma ve bu alanlarda meydana gelen konular hakkında analizlerde bulunma.
3 Bölüm 2 Örnek olay: Finansal bilgilerin geçerli iş ortamı için değerlendirilmesi ve uygun olan finansal durumlardan sonuçlar çıkararak bunların işletme için analizlerinin yapılması, bahse konu işte bu finansal durumları yarattığı avantaj ve dezavantajları belirleme.
4 Bölüm 2 Örnek olay: Finansal bilgilerin geçerli iş ortamı için değerlendirilmesi ve uygun olan finansal durumlardan sonuçlar çıkararak bunların işletme için analizlerinin yapılması, bahse konu işte bu finansal durumları yarattığı avantaj ve dezavantajları belirleme.
5 Bölüm 3: Ekonomik konseptlerde uygulama da(pazarlar, arz talep ve elastikiyet) pazarın yetersiz kalması karşında hükümet politikaları Örnek olay: İlgili işle ön görülen durumlarda ekonomik faktörlerin bu işe uygulanmasının tespiti, neden bunların uygulanmasının gerekliliğinin ortaya konması, bu durumla ilgili kullanılacak ekonomik fonksiyonların bu durum için sağlayacağı avantaj ve dezavantajları.
6 Bölüm 3: Ekonomik konseptlerde uygulama da(pazarlar, arz talep ve elastikiyet) pazarın yetersiz kalması karşında hükümet politikaları Örnek olay: İlgili işle ön görülen durumlarda ekonomik faktörlerin bu işe uygulanmasının tespiti, neden bunların uygulanmasının gerekliliğinin ortaya konması, bu durumla ilgili kullanılacak ekonomik fonksiyonların bu durum için sağlayacağı avantaj ve dezavantajları.
7 Bölüm 4: Organizasyonel ve yönetimsel(idari ) konseptler Örnek Olay: Geçerli işletme için yönetimsel, faktörlerin tespiti açıklanması ve gerekli uygulamalar.Bilgi anlayışın geçerli işletmede organizasyon ve idari olarak uygulanması sonuçlarının değerlendirilmesi ve bunların sağladığı avantaj ve dezavantajların tespit edilmesi.
8 Bölüm 4: Organizasyonel ve yönetimsel(idari ) konseptler organizasyonel hedefler, politikalar, şirket içi ve dışı çevre, menfaat sahipleri, şirket nasıl yönetilir, etkinyöneticilik vasıfları ve bunların belirlenmesi, faaliyetleri bölümlere ayrılması, öngörülmeyen modeller Örnek Olay: Geçerli işletme için yönetimsel, faktörlerin tespiti açıklanması ve gerekli uygulamalar.Bilgi anlayışın geçerli işletmede organizasyon ve idari olarak uygulanması sonuçlarının değerlendirilmesi ve bunların sağladığı avantaj ve dezavantajların tespit edilmesi.
9 Bölüm 5: Pazarlama konseptlerinin uygulanması: Pazara Giriş Kararları, Pazar Arastırması, Pazarlama Karması, Uluslararası Ortamda Karar Verme Süreci, Ürün Karması, Promasyon Örnek Olay: Uygun işletme için pazarlama kriterlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, niçin tercih edilen pazarlama stratejilerinin bu konum için seçildiğinin açıklanması ve bu tercihlerin avantaj ve dezavantajlarını tespiti ve ortaya konulması
10 Bölüm 5: Pazarlama konseptlerinin uygulanması: Pazara Giriş Kararları, Pazar Arastırması, Pazarlama Karması, Uluslararası Ortamda Karar Verme Süreci, Ürün Karması, Promasyon Örnek Olay: Uygun işletme için pazarlama kriterlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, niçin tercih edilen pazarlama stratejilerinin bu konum için seçildiğinin açıklanması ve bu tercihlerin avantaj ve dezavantajlarını tespiti ve ortaya konulması
11 Bölüm 5: Pazarlama konseptlerinin uygulanması: Pazara Giriş Kararları, Pazar Arastırması, Pazarlama Karması, Uluslararası Ortamda Karar Verme Süreci, Ürün Karması, Promasyon Örnek Olay: Uygun işletme için pazarlama kriterlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, niçin tercih edilen pazarlama stratejilerinin bu konum için seçildiğinin açıklanması ve bu tercihlerin avantaj ve dezavantajlarını tespiti ve ortaya konulması
12 Bölüm 6: Organizasyon yapısı, iş etikleri, organizasyon kültürü, sosyal sorumluluk İlgili konularla ilgili örnek olaylar
13 Bölüm 1: Entagrasyon ve problem çözme Örnek olay: Farklı iş disiplinlerinde tanımlama yapma ve bu alanlarda meydana gelen konular hakkında analizlerde bulunma.
14 Bölüm 7: Etkin liderlik özellikleri şirkete etkileri İlgili konulara dönük örnek olaylar
15 Bölüm 7: Etkin liderlik özellikleri şirkete etkileri İlgili konulara dönük örnek olaylar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Konulara ait çeşitli gazete dergi magazin ve görsel medyadan videolar vs.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest