ENG 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizcede Akademik Beceriler III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 103
Güz
2
2
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı ENG 103 ikinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Bu derste, dil öğrenimi ve dil gelişimi ile ilgili dört dil becerisini birleştiririci bir yaklaşım sergilenmiştir. .Dönem sonunda, öğrenciler TOEFL IBT sınavını geçebilecek düzeye gelirler. Bunlardan Okuma ve Anlama Becerileri, akademik metinleri okuma, derste veya tartışmada gerekli bilgileri not alabilme ve bu bilgileri kullanabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Akademik Amaçlı Yazma ise öğrencilerin fikirlerini anlamlı ve akademik kurallara uygun bir şekilde yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İngilizcede akademik okuma ve anlama becerilerini uygulayabilir.
  • İngilizce yazılı akademik metin oluşturabilir.
  • İngilizcede akademik konuşma becerilerini uygulayabilir.
  • İngilizcede akademik dinleme becerilerini uygulayabilir.
  • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini TOEFL sınavında uygulayabilir.
Tanımı Bu derste en önemli hedef öğrencileri IELTS sınavının zorlu soru ve görevlerine hazırlamak ve bu konuda özgüven oluşturmaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Dersin hedefleri ve değerlendirme LONGMAN TOEFL coursebook.
2 Okuma, Konuşma ve kelime bilgisi Ek Materyal
3 Okuma, konuşma, dinleme ve kelime bilgisi Ek Materyal
4 Yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi Ek Materyal
5 Yazma, konuşma, dinleme ve kelime bilgisi/ Ek Materyal
6 Okuma, konuşma ve kelime bilgisi Ek Materyal
7 Yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi LONGMAN TOEFL coursebook.
8 Okuma, konuşma, ve kelime bilgisi LONGMAN TOEFL coursebook.
9 Yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi LONGMAN TOEFL coursebook.
10 Okuma, konuşma, ve kelime bilgisi LONGMAN TOEFL coursebook.
11 Yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi LONGMAN TOEFL coursebook.
12 Okuma, konuşma ve kelime bilgisi LONGMAN TOEFL coursebook.
13 Eleştirel Düşünme LONGMAN TOEFL coursebook.
14 Akademik Stil LONGMAN TOEFL coursebook.
15 Yansıtmalı öğrenme LONGMAN TOEFL coursebook.
16 Tekrar LONGMAN TOEFL coursebook.

 

Dersin Kitabı Ders kitabı, örnek TOEFL testleri.
Diğer Kaynaklar Gerekli görüldüğünde birim tarafından hazırlanan ek materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest